היום יום – משפטים מחזקים מהחסידות, עם ציורים מאלפים